Sách Mới

Liên Kết Đối Tác

Tài liệu giảng dạy

Môi trường giáo dục Kỹ Năng Sống

Thứ ba, 21 Tháng 8 2012 23:42
In PDF.

Giáo dục kỹ năng sống là một bộ phận gắn liền với các chính sách phát triển mới liên quan đến trẻ em. Ví dụ như Công ước về Quyền trẻ em, các dịch vụ giáo dục, y tế, xã hội phục vụ trẻ.

Giáo dục kỹ năng sống mang tính đột phá với xã hội truyền thống và đang phát triển vì nó đem lại những cái mơí mà những quan điểm, thói quen cũ khó chấp nhận.

Đưa giáo dục kỹ năng sống vào Việt Nam không phải chuyện dễ vì xã hội ta chưa được chuẩn bị đủ về mặt nhận thức, giá trị và hạ tầng cơ sở xã hội. mặc dù Việt Nam là nước thứ hai phê chuẩn Công ước Quyền trẻ em, công ước chưa thực sự đi vào đời sống hằng ngày. Không ít người lớn dị ứng với chữ “quyền” vì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. “ trẻ là con nít, chẳng biết gì”. Thái độ cha chú khó chấp nhận triết lý của giáo dục kỹ năng sống vì nó nhấn mạnh tới khía chạnh tích cực của trẻ tiềm năng phát triển thành người lớn, là tư duy độc lập, là tinh thần tự lập và tinh thần trách nhiệm đối với bản thân  và xã hội. dù vậy còn là dạng tiềm năng, giáo dục kỹ năng sống nhấn mạnh việc phát huy và củng cố những tiềm năng này hơn là giáo dục theo kiểu cấm đoán. Thái độ tôn trọng và tin tưởng ở tuổi trẻ chưa phổ biến ở xã hội ta.

 

Giáo dục kỹ năng sống nhấn mạnh việc phải ý thức về giá trị bản thân hay quý trọng bản thân. Đây là một khái niệm ít được biết đến mà nó lại là nền tảng cho sự phát triển một nhân cách lành mạnh và tự tin. Trong khi đó giáo dục gia đình , năng nề lên lớp, la mắng, chê bai làm cho trẻ khó có một hình ảnh tích cực về bản thân để tự quý trọng và vươn lên. Việc học ở ta còn nghiêm trang, xơ cứng, sách vở, trò phải phụ thuộc vào thầy. còn học trong giáo dục kỹ năng sống là tự học, phát huy nội lực, học vui bằng hoạt động, bằng sáng tạo trong tinh thần thoải mái tối đa.

 

Giáo dục kỹ năng sống đề cập tới những vấn đề mà xã hội truyền thống cho là “ cấm kỵ” như tình dục và sức khỏe sinh sản, ma túy v.v…

 

Hơn hết, “ kỹ năng tư duy có phán đoán” dạy trẻ nói “không” với những áp lực bên ngoài, trong đó có những áp lực của bạn xấu, áp lực của các phương tiện truyền thông, của xã hội chung như xu hướng tiêu dùng v.v…điều làm cho xã hội ta khó chấp nhận đó là nói không cả với kỳ vọng của cha mẹ nếu điều đó không hợp lý.

 

Chúng ta có thể dự báo một sự mâu thuẫn diễn ra giữa cha mẹ với con cái. Nó đã hiện diện do quá trình đổi mới chung, nhưng giáo dục kỹ năng sống sẽ làm cho nó lan rộng hơn nữa.

 

Do đó đồng thời với việc đưa vào giáo dục kỹ năng sống, toàn xã hội phải được chuẩn bị để hỗ trợ phong trào bằng các cách sau đây:

1 Tiếp tục đẩy mạnh việc đưa công ước về Quyền trẻ em vào đời sống.

2 Phát triển nhanh hơn nữa các dịch vụ y tế, giáo dục, xã hội phục vụ trẻ em.

3. Tạo sự đồng tình của phụ huynh. Hiện nay các trường ở VIệt Nam đang thể nghiệm kỹ năng sống, người ta luôn tổ chức song song các lớp học cho phụ huynh để giúp họ thay đổi nhận thức.

4. Đội ngũ hướng dẫn viên đóng vai trò quyết định. Do đó việc tập huấn cho đội ngũ này là hết sức quan trong. Không chỉ họ cần có những kỹ năng mới mà nhận thức mới là cần thiết hơn nữa. Bởi kỹ năng tốt xuất phát từ thái độ đúng

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 24 Tháng 8 2012 02:31 )
 

Trang 6 của 14

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
..............CÁC ĐỐI TÁC