Sách Mới

Liên Kết Đối Tác

Tài liệu giảng dạy

Các bước hướng dẫn một bài giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống.

Thứ sáu, 24 Tháng 8 2012 02:28
In PDF.

Một bài giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống thường được thực hiện theo 4 bước/ giai đoạn sau:

1.Khám phá

Mục đích: Kích thích HS tự tìm hiểu xem các em đã biết gì về những khái niệm, kĩ năng, kiến thức…sẽ được học.

v  Giúp GV đánh giá 0/ xác định thực trạng (kiến thức, kĩ năng…)của HS trước khi giới thiệu vấn đề mới

Mô tả quá trình thực hiện: GV (cùng với HS) thiết kế hoạt động (có tính chất trải nghiệm).

v  GV (cùng với HS) đặt câu hỏi nhằm gợi lại những hiểu biết đã có liên quan đến bài học mới.

v  GV giúp HS xử lý / phân loại các hiểu biết hoặc trải nghiệm của HS,  tổ chức và phân loại chúng.

Vai trò của giáo viên và học sinh. Gợi ý một số kỹ thuật dạy học: GV đóng vai trò lập kế hoạch, khởi động, đặt câu hỏi, nêu vấn đề, ghi chép…

v  HS cần chia sẻ, trao đổi, phản hồi, xử lý thông tin, ghi chép…

v  Một số kĩ thuật dạy học chính: Động não, phân loại/ Xác định chùm vấn đề,  thảo luận,  chơi trò chơi tương tác, đặt câu hỏi…

2. Kết nối:

Mục đích : Giới thiệu thông tin, kiến thức và kĩ năng mới thông qua việc tạo “cầu nối” liên kết giữa cái “đã biết” và “chưa biết”. Cầu nối này sẽ kết nối kinh nghiệm hiện có của HS với bài học mới.

Mô tả quá trình thực hiện: GV giới thiệu mục tiêu bài học và kết nối chúng với các vấn đề đã chia sẻ ở bước 1.

  • GV giới thiệu kiến thức và kĩ năng mới.
  • Kiểm tra xem kiến thức mới đã được cung câp toàn diện và chính xác chưa.
  • Nêu ví dụ khi cần thiết.

Vai trò của giáo viên và học sinh. Gợi ý một số kỹ thuật dạy học : GV nên đóng vai trò của người hướng dẫn (facilitator); HS là người phản hồi, trình bày quan điểm /ý kiến, đặt câu hỏi/ trả lời.

v  Một số kĩ thuật dạy học: Chia nhóm thảo luận, người học trình bày, khách mời, đóng vai, sử dụng phương tiện dạy học đa chức năng (chiếu phim, băng, đài, đĩa…

3. Thực hành/ luyện tập:

Mục đích: Tạo cơ hội cho người học thực hành vận dụng kiến thức và kĩ năng mới vào một bối cảnh/ hoàn cảnh/ điều kiệncó ý nghĩa.

v  Định hướng để HS thực hành đúng cách.

v  Điều chỉnh những hiểu biết và kĩ năng còn sai lệch

Mô tả quá trình thực hiện: GV thiết kế/ chuẩn bị hoạt động mà theo đó yêu cầu HS phải sử dụng kiến thức và kĩ năng mới.

v  HS làm việc theo nhóm, cặp hoặc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ.

v  GV giám sát tất cả mọi hoạt động và điều chỉnh khi cần thiết.

v  GV khuyến khích HS thể hiện những điều các em suy nghĩ hoặc mới lĩnh hội được.

Vai trò của giáo viên và học sinh. Gợi ý một số kỹ thuật dạy học : GV nên đóng vai trò của người hướng dẫn (facilitator), người hỗ trợ.

v  HS đóng vai trò người thực hiện, người khám phá.

v  Một số kĩ thuật dạy học: Đóng kịch ngắn, viết luận, mô phỏng, hỏi đáp, trò chơi, thảo luận nhóm, tranh luận…

4. Vận dụng:

Mục đích Tạo cơ hội cho học sinh tích hợp, mở rộng và vận dụng kiến thức và kĩ năng có được vào các tình huống/ bối cảnh mới.

Mô tả quá trình thực hiện:  GV (cùng với học sinh) lập kế hoạch các hoạt động đối với nhiều môn học/ lĩnh vực học tập đòi hỏi HS vận dụng kiến thức và kĩ năng mới.

v HS làm việc theo nhóm, cặp và các nhân để hoàn thành nhiệm vụ.

v GV và HS cùng tham gia hỏi và trả lời trong suốt quá trình tổ chức hoạt động.

v GV có thể đánh giá kết quả học tập của HS tại bước này.

Vai trò của giáo viên và học sinh. Gợi ý một số kỹ thuật dạy học GV đóng vai trò người hướng dẫn và người đánh giá.

v  HS đóng vai trò người lập kế hoạch, người sáng tạo, thành viên nhóm, người giải quyết vấn đề, người trình bày và người đánh giá.

v  Một số kĩ thuật dạy học: Dạy học hợp tác , làm việc nhóm, trình bày cá nhân, dạy học dự án.

 

Trang 5 của 14

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
..............CÁC ĐỐI TÁC