Sách Mới

Liên Kết Đối Tác

Khái niệm MÔI TRƯỜNG

Chủ nhật, 27 Tháng 5 2012 23:44
In PDF.
  • Mục đích của bài giảng này nhằm giúp cho bạn đọc có được một số khái niệm về môi trường
  • Chúng tôi soạn bài giảng này theo hình thức đặt câu hỏi và trả lời. Từ những kiến thức tìm hiểu được, các bạn hãy tự trả lời và so sánh với đáp án của bài giảng.
  • Chúng tôi hy vọng rằng, sau khi đọc và trả lời các câu hỏi, các bạn sẽ có được những thông tin cơ bản về môi trường, từ đó truyền bá những thông tin này tới cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường giúp cho xã hội phát triển bền vững.


DOWNLOAD TÀI LIỆU

Share
Cập nhật ngày Thứ hai, 28 Tháng 5 2012 00:03
..............CÁC ĐỐI TÁC