Sách Mới

Liên Kết Đối Tác

Bảng phân loại câu hỏi Bloom

Thứ tư, 27 Tháng 7 2011 04:51
In PDF.

Xin giới thiệu đến quý vị phụ huynh và các giảng viên Kỹ Năng Sống loạt bài về Giáo dục Kỹ Năng Sống và Giá Trị Sống biên soạn bởi Trung tâm KNS - công ty Hợp Tác Trẻ (YMCA).

Dưới đây là tài liệu tham khảo về

BẢNG PHÂN LOẠI CÂU HỎI BLOOM.
Download file

Share

Newer news items:
Older news items:

..............CÁC ĐỐI TÁC